Over ons

Medimpex Systems BV is leverancier van duurzame investeringsgoederen, zoals medisch meubilair, daarnaast bieden wij ook een breed assortiment aan diverse zorg -en verpleegartikelen. Wij zijn sinds 1983 actief in de zorgmarkt.

Het is ons doel kwalitatief hoogwaardige producten te leveren, met een bijpassende service, ter bevordering van de (medicatie)veiligheid van uw patiënt/cliënt en een efficiënte werkwijze voor professionals in de gezondheidszorg. Wij zijn ons hiervan bewust dankzij onze betrokken medewerkers en duurzame samenwerking met betrouwbare producenten/toeleveranciers, maar vooral ook door de vaak langdurige samenwerking met onze klanten.

Op deze manier zijn wij in staat om verschillende merken van adequate producten en diensten aan te bieden ten behoeve van professionals in de zorg en particulieren. Overkoepelend doel is om een positieve bijdrage te leveren aan de zelfstandigheid, verzorging en levensvreugde van mensen met een functiebeperking.

Kwaliteitsmanagement certificering ISO 9001

Als professionele dienstverlener met een scherp oog voor kwaliteit werkt Medimpex Care Solutions BV al geruime tijd volgens de NEN-EN-ISO 9001:2015 norm.

ISO 9001 helpt Medimpex Care Solutions BV om op een gecontroleerde wijze de klantprocessen uit te voeren en verder te ontwikkelen. De geldende normen voor kwaliteit en de verwachtingen van de klant waaraan moet worden voldaan, zijn hiermee verankerd in de gehele Medimpex organisatie. Door regelmatig ons kwaliteitssysteem en onze processen onder de loep te nemen en te leren van onze ervaringen, blijft de kwaliteit op hoog niveau en dat is belangrijk voor onze klanten en de clientèle van onze klanten. Het huidige ISO 9001 certificaat is geldig t/m eind september 2026.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

Medimpex Care Solutions BV is zich zeer bewust van de wereld waarin wij met elkaar leven en ondernemen. Bij alles wat wij doen, gaan wij uit van de kracht en mogelijkheden van mensen. Zelf doen en respect voor iedereen staan voorop.

Medimpex wil dicht bij zichzelf blijven en werkt al een aantal jaren samen met de Werkzaak. Dit bedrijf brengt via het UWV mensen bij elkaar en zo kan iedereen volop meedoen in de maatschappij. Samen bouwen wij immers aan een zorgzame samenleving.

Daarom onderstrepen wij mede het belang van het opleiden van jonge mensen. Medimpex is een erkend leerbedrijf en biedt jong talent graag een kans.70% van de personele bezetting heeft na een werkloosheidservaring een vast dienstverband gekregen, ook is er ruimte voor mensen in de Wajong.

Maatschappelijk Verantwoord Medimpex is in gang gezet, waarin een intern ambassadeursnetwerk invulling geeft aan de volgende zes thema’s:

Sturing en transparantie.
 Wij volgen met ons beleid een gangbare trend voor maatschappelijk verantwoord ondernemen met daarin visie, ambities en doelen opgenomen.

Zorg voor het milieu. We nemen de zorg voor het milieu, grondstoffen schaarste, afvalverwerking en energiereductie mee in al onze keuzes en beslissingen. Omdat Medimpex als importeur en Groothandel veel te maken heeft met transportplanning, proberen wij door efficiency zo weinig mogelijk kilometers te maken. Op beperkte schaal hopen wij elke CO2 uitstoot te verminderen. Een van onze belangrijkste keuzes voor transportondernemers, die onze import uit diverse landen verzorgen, beschikt over vervoer per spoor.

Zorg voor klanten. Onze klantbehoefte is vraag gestuurd. Centraal staat de kwaliteit van leven van de patiënt en zijn zorgomgeving. Patiënten en familie krijgen meer verantwoordelijkheid en voeren vaker zelf de regie. We gaan zorgvuldig om met financiële middelen en leggen verantwoording af over de keuzes bij de bestedingen.

Zorg voor medewerkers. Medimpex geeft in hoge mate aandacht aan de gezondheid, welzijn, veiligheid en de ontwikkeling van haar medewerkers, als ook indirect aan medewerkers van derden.

Zorg voor de keten. We voeren beleid op duurzaam inkopen en ketenbeheer.